Totemdieren

Totemdieren “Spirit Animals”, ook wel krachtdieren of medicijndieren genoemd, stammen uit de tijd van de Indianen. Elk dier beschikt over bepaalde eigenschappen waar je kracht aan kunt ontlenen of die een boodschap met zich meebrengen. Zie de dieren als een gids door het leven. Net als beschermengelen willen zij helpen om bepaalde levenslessen te leren.

Behalve het totemdier wat je bij je geboorte meekrijgt, dat is bij mij de slang, krijg je dus in je leven met meerdere totemdieren te maken. Deze andere krachtdieren komen langs op momenten dat je ze nodig hebt om je inzichten te geven.

Onderstaand zie je de sterrenbeelden met hun totemdieren. Deze heb je vanaf je geboorte dus meegekregen.

Otter
vriendelijk, onafhankelijk, onconventioneel, moedig, vindingrijk, alert, tactloos, eigenzinnig
Wolf
welwillend, grootmoedig, zachtaardig, gevoelig, sympathiek, creatief, intuïtief, niet erg praktisch
Sneeuwgans
betrouwbaar, voorzichtig, ambitieus, volhardend, sociaal, efficiënt, pessimistisch, veeleisend voor anderen
Valk
actief, onderzoekend, avontuurlijk, krachtig, geduld, doorzettingsvermogen, onverdraagzaam, egoïstisch
Bever

vindingrijk, werkt methodisch, vastberaden, zakelijk, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen, koppig
Edelhert

alert, vriendelijk, intellectueel, humor, goed concentreren, sympathiek, wisselende stemmingen, rusteloosheid
Specht

emotioneel, gevoelig, kwetsbaar, beschermend, fantasierijk, teder, intuïtief, vergevingsgezind, stemmingswisselingen, zelfmedelijden
Zalm

trots, energiek, enthousiast, grootmoedig, tolerant, rechtvaardig, creatief, arrogant, dominant
Bruine beer

praktisch, tolerant, optimistisch, bescheiden, punctueel, lui, pietluttig, sceptisch
Kraai

charmant, vriendelijk, idealistisch, romantisch, diplomatiek, tolerant, onpartijdig, goedgelovig, onzeker, besluiteloos
Slang

intens, geheimzinnig, ambitieus, vastberaden, koppig, jaloers, wantrouwig, creatief, aanpassingsvermogen
Uil

joviaal, avontuurlijk, onafhankelijk, veelzijdig, enthousiast, optimistisch, warme persoonlijkheid, heftig, tactloos, overdreven

Andere totem of krachtdieren die je bijstaan in jouw reis naar bewustwording kunnen zijn, het paard, de cheeta, de hond etc…

Dieren in onze dromen vertegenwoordigen vaak bepaalde oerkrachten en kwaliteiten die we in het bewuste leven nodig hebben.

Lang geleden was het contact met dieren een vanzelfsprekende bron van hulp en kracht. Veel natuurvolkeren kennen nu nog steeds het begrip totemdier, een soort ‘spirit animal’ die voor jou persoonlijk een betekenis heeft. Veel dieren hebben ook een algemene achterliggende symboliek. Hieronder lees je er meer over.

Aalscholver – Groei door introspectie, kennis van de voorouders.

Aap – Problemen oplossen, moed, vrolijkheid, vriendschap, communicatief, creatief, brengt inzicht in de donkere kanten van de mens, intelligentie, flexibiliteit, speelsheid en fratsen.

Aardworm: groei, regenereren, heling, reflecteren, transformatie, sensitief, altijd op zoek naar goede grond.

Adelaar – Kracht, moed, helderheid, overzicht, objectiviteit, geduld, verbonden met de Great Spirit.

Adder – Transformatie, Heling, levensenergie, transformatie, vertegenwoordigt ons vermogen te sterven en opnieuw geboren te worden.

Albatros – je bent een idealist en dat zal altijd wel zo blijven. Je hebt ook een uitzonderlijke motivatie waardoor je steeds de kracht weer vindt om door te gaan, de draad op te pakken waar je hem even was kwijtgeraakt.

Alligator – Overlevingskracht, oude wijsheid, creatief/destructief, verborgen wijsheid, kracht, geslepen, onverwoestbaar, efficiënt, instinctief, heimelijk sluipend, pijlsnel.

Alpaca (lama) brengt liefde, uithoudingsvermogen en zorgt voor evenwichtige handelingen, helpt je om hordes te overwinnen. Een lama in je leven of droom helpt je het juiste pad te vinden en toont je hoe je de dingen voor jou kan laat werken ipv in de dingen te vliegen.

Antilope – Snelheid, gratie, onschuld. Verstandig handelen is de boodschap van de antilope. De antilope wijst je erop dat je moet vertrouwen op jouw innerlijke ingeving en jouw eigen kracht. Telkens als je de drang voelt om een stap vooruit te doen, vat je moed en doet je het.

Arend – Kracht, verlichting, overzicht, vrijheid, oog voor detail, zelfrespect, scheppend,genezing, wijsheid, kracht, moed, inzicht, verlichting, vrijheid, oog voor detail, spirituele verbondenheid. Een visionair inzicht en toch gegrond blijven. De adelaar is een spiritueel en aards symbool voor autoriteit, kracht, macht, onafhankelijkheid, scherpe blik, snelheid, vernieuwing, visie en vrijheid. De goddelijke kracht wordt door de arend belichaamd. Vanouds gebruiken sjamanen arendsveren om de aura van zieke mensen te genezen. Overwin jouw angst, kijk voorbij jouw eigen horizon, verbind je met het element lucht en ga vliegen! Dat is de opdracht van de arend.

Armadillo – Snelheid, onschuld, één met de aarde, instinct en zelfkennis.

Beer – Genezing, zelfkennis, kracht, introspectie, betrouwbaarheid, bescherming, oprechte belangstelling voor de medemens. Bewustwording van de krachten van het onbewust. Het contact met ons innerlijke. Zelfwaarneming is noodzakelijk om wensen te leren kennen. Deze ontvangende, vrouwelijke energie ligt in de berenkracht besloten. De beer leert ons hoe belangrijk het is zich tijdig uit de rumoerige wereld en de eigen gedachtestroom terug te trekken. Want in de stilte kan de stem van het hogere zelf worden vernomen, dat de antwoorden op alle vragen en de oplossing van alle problemen kent. Gebruik deze kracht van de beer om jouw doelen te verwezenlijken.

Bergleeuw – Leiderschap, rechtvaardiging, intentie, lichamelijke kracht, gratie en evenwicht.

Bever – Bouwen, samenwerking, harde werker, schepping. De bever verschaft ijver en gemeenschapszin. Hij is de ideale bouwmeester. De beverkracht helpt zijn voorstellingen en dromen in daden om te zetten en daarbij met anderen samen te werken, want de bever heeft een uitgesproken gezinsgevoel. De beverkracht kan ook aangeroepen worden om oplossingen voor een probleem te vinden, want de bever adviseert ook open te blijven staan voor vele mogelijkheden. Hij volgt de basisregel:’Als een deur gesloten is, staat er een andere open’.

Bij – Samenwerking, sociale instelling, verzamelen, organiseren, dienstbetoon.

Bizon – Sociaal leven, wijsheid, werk en uitdaging, gebed, overvloed. Hij helpt je op je weg naar een sterke en onafhankelijke Geest. De Bizon staat voor het volgen van de simpelste weg naar overvloed, je geboorterecht. Roep hem aan om je gebeden verhoord te laten worden. Hij leert je ook dat er altijd overvloed is en dat je met dankbaarheid en respect voor de kosmische kracht, je de overvloed in je leven blijft behouden. De bizon staat voor overvloed. Als er een witte bizon, het heiligste dier, verschijnt, is dat een teken dat de gebeden zijn verhoord en een periode van overvloed aanbreekt. Voor de prairie indianen was de bizon de levensbasis, want hij gaf hun voedsel, kleding en leer voor de tipi’s. De bizon leert dat alles in overvloed voorhanden is, als het gerespecteerd wordt en in dankbaarheid aanvaard.

Buidelrat – Strategie, zelfbescherming, afleidingsmanoeuvre, instinct.

Buffel – Overvloed, welvaart, kalmte.

Buizerd – Scherp, doortastend, zintuigen openstellen en handelen.

Cavia – Warmte, liefde en zachtheid.

Cheeta – Zelfkennis en snelheid.

Condor – Purificatie, dood en wedergeboorte, nieuwe visie, vrijheid en kracht

Coyote – Wijsheid, balans, gedaanteverwisseling, listigheid, de coyote is agressief en roofzuchtig. Dit krachtdier maakt je pijnlijk duidelijk hoezeer je op anderen neerkijkt. De coyote is een achterbakse schelm en hij is heilig. Hij is constant bezig zichzelf en anderen erin te laten lopen. Telkens komt hij in zijn eigen val terecht, waaruit hij zich weer ongedeerd weet te bevrijden. Maar omdat hij nooit van zijn fouten leert, raakt hij telkens opnieuw in de onmogelijkste situaties verstrikt.

Damhert – Oer-energieën, eerlijkheid, bron van zelfkennis.

Das – Structuur, vasthouden, slimheid, onafhankelijkheid. De das leert creatief en succesvol met geweld om te gaan. De meeste dieren gaan een ontmoeting met de das uit de weg. Hij is het totemdier van machtige genezers en medicijnvrouwen. Een mens met daskracht kan zijn taaiheid heel effectief gebruiken bij het genezen. Hij zal ook in de moeilijkste gevallen nooit opgeven, maar doorzetten tot de ziekte uiteindelijk is bedwongen. De boodschap van de das is dat de mens zijn woede kan gebruiken om onplezierige levensomstandigheden te veranderen.

Dolfijn – Initiatief nemers, nieuwsgierig, speelsheid, plezier, communicatie, vrolijkheid, levenskracht, beschermer, contact met het goddelijke. De dolfijn is intelligent en meelevend. Dit krachtdier beschermt en adviseert je. De dolfijn geeft ons de leer van de adem, die ons mens het leven en de levenskracht verbindt. Door het ritme van onze adem te veranderen kunnen we bruggen naar andere wezens en werelden slaan. Want de adem verbindt ons met de Grote Geest en zijn totale schepping. Mensen met dolfijnkracht kunnen, net als hun totemdier, bemiddelaar zijn tussen de mensen en de bewoners van de droomtijd of de goddelijke kracht.

Draak – Bescherming, spirituele magie, rijkdom, wijsheid en kracht.

Duif – Liefde, vrede, vruchtbaarheid, moederschap en profetie, aanpassingsvermogen, astrale reizen, teleportatie, De duif bezit helende krachten en komt vaak tevoorschijn wanneer je oude zorgen, pijn of haat met je meedraagt. De duif moedigt je aan om je emotionele ballast los te laten en ruimte te maken voor het helingsproces. Het is nu tijd om te vergeven en los te laten, en vooruit te kijken. De duif brengt je een boodschap, waarschijnlijk eentje van liefde.

Duizendpoot – Flexibiliteit, weet van alles,

Eekhoorn -actief, paraatheid, bewustzijn, opmerkzaamheid, sociaal, activiteit, speelsheid en voorbereiding, een sterke aanwijzing dat je op dit moment op het juiste spoor zit, speelsheid, energie, vertrouwen, je zit op het juiste spoor, trouw blijven aan je doeleinden, volhouden = succes.

Eend – Ze staat voor vertouwen, evenwicht en warmte, contact met je emoties, voor vruchtbaarheid en welstand, emotionele sterkte en rust, bescherming, instinct, moederschap, gratie en troost. De eend helpt je je open te stellen voor de wereld en bevordert het voorstellingsvermogen. Hij helpt je door je een spiegel voor te houden. Zolang je niet helder hebt waar je staat, is het lastig om er iets aan te doen. De eend zal je moed geven om te vertrouwen, maar ook om zelf keuzes te maken. Ze kunnen je leren harmonieus mee te drijven op het komen en gaan van de wateren van het leven.

Eenhoorn – Licht, zuiverheid, gids, kracht

Egel – Zelfbehoud, onschuld, defensief, aardegebonden, behoudsgezind, vasthoudend, levensgenieter.

Ekster – Juiste gebruik van intelligentie, beschermgeest, occulte en metafysische kennis, grote edelmoedigheid, morele kracht, loyaliteit en trouw.

Eland – Trots, majestueus, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen,overleving. Zelfrespect is de kracht van de eland. Het is de erkenning dat een scheppingsproces met wijsheid is volbracht.

Everzwijn – Krijger, oerkracht, oerwijsheid, onderzoekend, healing.

Ezel – Nederigheid, intelligentie, wijsheid.

Fazant – Vruchtbaarheid, Sexualiteit.

Feniks – Dood en wedergeboorte, zonnenenergie , magie.

Forel – Op je gemak voelen met je emoties, ontspanning en levensvreugde.

Fuut – Elegantie, melancholie, uitdrukking van diepe gevoelens door dans.

Gans – Waakzaamheid, liefde, trouw, levenslange trouw, reizen, gemeenschap, welsprekendheid, brenger van goed nieuws, kennis. In veel culturen staat deze watervogel, die kan opstijgen en neerdalen als hij dat wil, symbool voor de menselijke ziel. Bij de Grieken was de gans de boodschapper van de goden. In het oude Egypte legde ze het kosmische ei. De wilde gans was het vervoermiddel door de lucht van Aziatische sjamanen, van de hindoe-god Brahma, bij de indianen symbool voor de trektocht die leidt naar innerlijke verandering. In het oude India toont ze het verlangen van de ziel om bevrijd te worden van samsara, van het wiel van geboorte en dood, van reïncarnatie en karma.

Geit – Flexibiliteit, doorzettingsvermogen, kracht.

Gems – Standvastigheid, streven naar nieuwe hoogten.

Gier – Purificatie, dood en wedergeboorte, nieuwe visie, wijsheid en kracht.

Giraf – Hogere intuïtie, overzicht, vooruit zien

Goudhaantje – Er wacht u een leuk buitenkansje, dat u zomaar in de schoot geworpen zult krijgen. In feite lijkt alles er even heel zonnig uit te zien. Zelfs een gunstig resultaat of een direct succes ligt nu binnen handbereik.

Gordeldier – Bescherming, veiligheid, grenzen neerzetten. Door zijn pantsering kan het gordeldier zich optimaal tegen aanvallen van vijanden beschermen. Het leert de mens zelf zijn grenzen vast te stellen en te bepalen welke ervaringen hij bereid is in zijn leven op te doen. Het gordeldier is het totemdier van de medicijnschilden. Op zo’n schild staat alles afgebeeld wat zijn drager wenst en wat hem beschrijft. Dan weten allen die hem ontmoeten, bewust of onbewust, wie ze voor zich hebben en wat de betrokkene verwacht.

Grasmus – De tijd voor knusse momenten is aangebroken en je zult er niet eens de halve wereld voor af hoeven te reizen. Je zult een zeer goede relatie hebben met een vriend of vriendin die zeer plezierig, vriendelijk en aardig is. Daardoor kom je goed in jouw vel te zitten en dat straal je dan ook uit.

Haai – Ouderlingen, overleven, strijder.

Haan – Nieuw begin, wederopstanding, mannelijke kracht, hoop, sexualiteit.

Haas – Vruchtbaarheid, regeneratie, overvloed, snelvoetig, maanmagie. De haas staat in het dierenrijk voor angst. Door zijn constante angst om door een lynx, coyote, arend of slang gedood en verslonden te worden trekt de haas deze dieren juist op een magische manier aan en gebeurt datgene wat hij het meeste vreest. Omdat op aarde telkens gebeurt wat men verwacht, is het de leer van de haas dat datgene waarvoor men het meest bang is het vaakst zal gebeuren. Vermijd elke angst dat ziekten of een andere vorm van ongeluk je kunnen treffen. Anders trek je juist die gebeurtenissen aan en zul je de universele wet leren dat je zelf steeds de oorzaak bent van alles wat je overkomt.

Hagedis – Loslaten, ontwijken, kalmte, veiligheid, subtiliteit, welzijn,ontwijken, gezondheid en wederopstanding, bescherming tegen slechte invloeden. De leer bestaat eruit dat je voor alle gebeurtenissen in jouw leven zelf de verantwoordelijkheid draagt, bewust of onbewust, omdat deze uit jouw wensen en angsten voortkomen.

Havik – Concentratie, bescherming, oplettendheid, waarheid, overzicht, besef, kracht.

Hert – Vriendelijkheid,camouflage,onschuld, gevoel,liefde, gratie en zachtmoedigheid.

Hinde – Vrouwelijke tederheid, gratie, subtiliteit, spirituele dimensies onderzoeken.

Hond – Vriendschap, loyaliteit, trouw, bescherming, samenwerking. In de traditie is hij ook de bewaker van geheime gebieden en de beschermer van oude kennis. Het hart van de hond is vol medeleven en schenkt geen aandacht aan de menselijke zwakheden. De hond kan helpen deze kwaliteit ook in de mens op te wekken. Hij leert ook van tijd tot tijd zijn loyaliteit jegens zichzelf en anderen te beproeven.

Hop – kennis en inzicht.

Ibis – De ibis duikt op om je te helpen bij lichamelijke en geestelijke gezondheid, ziekte en verdriet.

IJsvogel – Zonneschijn, voorspoed, liefde.

IJsbeer – Kracht, overlevingstechniek, eigen-wijsheid.

Jachtluipaard – Zelfkennis en snelheid.

Jaguar – Wijsheid, concentratie, kracht, moed, snelheid.

Kalkoen – Overvloed, delen, moedig. De kalkoen staat voor het gulle delen en weggeven.

Kameel – Meesters in overleving, oplossingzoekend, helderziendheid, vorige levens, healing.

Kameleon – Helderziendheid, aura gevoeligheid, kunnen veranderen.

Kangoeroe – Springkracht, vrijheid, lichaam controle, veerkracht

Kariboe – Zelfwaardering.

Kat – Magie en mysterie, zelfschikking, vrijheidsliefde, zevende zintuig, intuïtie, sensueel, gevoelig, balans tussen werelden, onafhankelijkheid, energiebalans, trots, zelfverzekerdheid, liefde, geluk, nieuwsgierigheid, negen levens, intelligentie, onvoorspelbaarheid en genezende gaven. Hij is een uitstekende zielsgids en zal je beschermen met zijn ‘zevende zintuig’; het vermogen om energieën uit de andere werelden te zien.

Kauw – Trouw, aanpassingsvermogen, overleven.

Kever – Herrijzenis, bescherming, verandering.

Kikker – Vrede, emotioneel genezen, plezier, transformatie, evolutie, verbonden met de genezingsceremonie van het water.

Kip – Nieuw begin, wederopstanding, seksualiteit, hoop.

Koe – Vruchtbaarheid, moeder of vaderschap, banden met vorige levens, genieten van het leven. De koe is een moederlijk dier, dat goed voor haar jongen en haar thuisbasis zorgt. De koe spirit leert ons alle angsten in ons leven uit te bannen. Het koe totemdier leidt je naar plaatsen van overvloed. Wanneer dit totemdier je leven binnenkomt, moet je je relaties herstellen. Onthoud dat de koe spirit ons leert om offers te brengen. Misschien moet je sommige dingen in je leven toegeven/opofferen voor het grotere goed.

Koekoek – Snelheid, waakzaamheid.

Kolibrie – Schoonheid, waakzaamheid, geluk, boodschapper, onuitputtelijke vreugde, levensnectar. Zijn medicijn is de verbreiding van liefde en vreugde, zowel onder de bloemen als onder dieren en mensen. De magie van de kolibrie is dat hij het hart opent. Om die reden worden op veel plaatsen kolibrieveren voor liefdesmagie gebruikt. Volgens de oude leer van de Maya behoort de kolibrie al tot de volgende cultuurperiode, de vijfde wereld.

Konijn – Vertrouwen, moederinstinct, geloof, verzorging, geluk, vruchtbaarheid, groei. Het konijn helpt je wanneer je wilt leren om je angsten los te laten tijdens je groeien en het verleggen van je eigen grenzen. Het Konijn kan je ook helpen met productiviteit, luisteren, sluwheid, snelheid en onschuld. Het konijn toont je dat het tijd is je angsten los te laten ipv ze vorm te blijven geven.

Korhoen – Geboorte en Wedergeboorte, persoonlijke kracht, beweging.

Kraai – Raad, wijsheid, magie, beschermer van de heilige wetten. De kraai is de bewaker van de grote geheimen. Hij heeft als enige het vermogen om de wetten van deze wereld te breken door de gedaante van andere wezens aan te nemen. In de kraai versmelten verleden, heden en toekomst, want hij leeft in de leegte zonder tijd te ervaren. De kraai verschijnt om je te waarschuwen en brengt je slecht nieuws. Hij probeert je ook duidelijk te maken dat je een stapje terug moet doen en tijd aan jezelf moet besteden. Je zult je bewust moeten worden van iets dat heel belangrijk is voor jou of voor anderen. Het is nu de tijd om orde op zaken te stellen en aandacht aan jezelf te besteden voor het straks te laat is. De gezondheid dien je strak in de gaten te houden!

Kraanvogel – Balans, gratie, schoonheid. Er staat je een sierlijke en mooie periode te wachten waarin jouw gevoelens loyaal, oprecht en integer zullen zijn.

Krab – De krab wil je duidelijk maken dat je je emoties moet tonen aan de buitenwereld. Zo krijgen mensen een betere indruk van je en kan je jezelf ook beter uiten. Je rug rechten en jou ware gezicht laat zien. Alleen dan kan je jezelf volledig tot je recht laten komen. Wedergeboorte.

Kreeft – Aantrekkingskracht, bescherming, Sexualiteit, scheppingskracht, creativiteit, krachten en talenten, gevoeligheid.

Krokodil – Overleving, kracht, gulzigheid, de krokodil combineert heimelijkheid met agressie. Het dier maakt je listig.

Kwal – Hogere intuïtie, wijsheid in jezelf, loslaten, verankeren in de aarde

Kwartel – kwetsbaarbaarheid, emoties, gevoelens.

Kwikstaartje – overgevoelig, gevoelens, verlangens.

Lam – Onschuld, puurheid

Leeuw – Kracht, trots, geduld, moed, wilskracht, leider, familiegeest, de leeuw is zorgzaam en fel tegelijk, vrouwelijke kracht en macht. Deze koning der dieren leert je hoe je grip op situaties krijgt. Met het verschijnen van een leeuw als totem mag je daarom lessen in verband met kwesties inzake de gemeenschap en groepen verwachten. Mogelijk moet je je bezinnen op je eigen rol in de groep. De leeuwenkracht is verbonden met de vrouwelijke energieën, die geboorte en nieuwe macht schenkt. Altijd wordt er met het verschijnen van een leeuw een kans geboden om een nieuwe zon te laten opgaan. Stel vertrouwen in je vrouwelijke energieën, creativiteit, intuïtie en verbeeldingskracht.

Lepelaar – Structuur, doel nastreven, innerlijke voorzienigheid.

Leeuwerik – ontwikkeling, gevoelens, geluk.

Libelle – Beweeglijkheid, alertheid. De libel, het wezen van de winden, staat voor verandering. De leer van de libel luidt dat niets zo is als het schijnt, en dat het noodzakelijk is zich van zinsbegoochelingen af te wenden. Daarnaast geeft de libel boodschappen door van de elementaire wezens en de plantengeesten. Als je iets wilt veranderen, kun je de libellenenergie aanroepen.

Lieveheersbeestje – Vertrouwen, plezier, geluk.

Lijster – De lijster brengt u nieuws en stuurt u een uitnodiging. Waartoe zult u worden uitgenodigd? Wat het ook zal zijn, u zult er veel nieuwe en leuke mensen leren kennen. In deze periode zult u ook een wens uitdrukken en een verzoek doen. Als het op het juiste moment is en tegen de juiste personen dan kan het in uw voordeel werken. Pas wel op dat u niet te kwetsbaar bent.

Luipaard – Kracht, waakzaam, scherp zijn.

Lynx – Onzichtbaar, de waarheid zien, geheimen. De lynx is de mysteriedrager onder de totemdieren. Hij is de kenner en bewaarder van alle oude, al lang vergeten geheimen. Hij beweegt zich vrij door tijd en ruimte. Als de lynx zich door jouw dromen beweegt, kan dat erop wijzen dat er in jou of in anderen een geheim aanwezig is waarvan je niets weet. Bezit een mens een grote lynxkracht, dan heeft hij een heel bepaald soort helderziendheid. Door innerlijke schouwing ziet hij het ware zelf in anderen en ook zij eigen identiteit. De enige mogelijkheid om iets van de lynxmensen te ervaren is hen te betalen voor het prijsgeven van hun kennis, zoals bij waarzeggers en indiaanse medicijnmannen gebruikelijk is. Want dat is hun traditie en het is gebaseerd op het principe van energie-uitwisseling.

Mantis – Macht der stilte, grote sprongen vooruit.

Marmot – Studie en dromen.

Mees – acrobatiek, vrolijk, zonnig en zorgeloos, behendig, geluk en waarheid, gezelschap, sociaal en inventief.

Meerkoet – Bescherming van het territorium, afzondering, eenzaamheid.

Meeuw – Subtiele communicatie, verantwoordelijk gedrag. De meeuw strijkt even voor u neer, de storm is geluwd.

Merel – Energie van moeder natuur begrijpen, zang, inspiratie. De merel helpt je om dingen te vinden die je zoek was, maar ook zal je tal van oplossingen vinden om zaken aan te pakken.

Mier – IJverig, kracht, teamgeest, netjes. De kleine mier verenigt vele vermogens in zich. Hij is volhardend, sterk, vechtlustig, vrijgevig en heel zorgvuldig. Zijn meest opvallende eigenschap is wel zijn doorzettingsvermogen. De leer van de mier zegt dat je altijd alles zal krijgen wat je nodig heeft, en wel op het moment dat jouw behoefte eraan het grootst is. De mier is het symbool van het oer vertrouwen. Hij weet dat hij uiteindelijk voor al zijn inspanningen beloond zal worden en dat alle geïnvesteerde energie in veelvoud zal terugkeren.

Mol – Houder en drager van het onderbewustzijn.

Mug – de mug als krachtdier geeft lessen over het confronteren van je angsten en afkeer en over de negatieve kanten en negatieve energieën in je leven. Ook over het creëren en controleren van energie in jezelf. De Mug gebruikt water (emoties) om te transformeren, creëert energie in zichzelf en controleert energie in één richting

Muis – Onschuldig, vertrouwen, geloof, oog voor details, balans van kleine dingen. Het is het kenmerk van de muis dat hij alle dingen van zo dichtbij mogelijk wil bekijken. Hij is de wijsneus onder de dieren. De muis stimuleert ons nauwkeuriger te kijken en ons weten systematisch op te bouwen. Hij weet dat men altijd nog dieper en dieper in de dingen kan doordringen. Een andere eigenschap van de muis is zijn uitgesproken gevoel voor gevaar. Omdat hij voor heel veel dieren voedsel is, heeft hij een zeer scherpe waarneming en hij weet zichzelf heel goed in veiligheid te brengen. Muismensen zijn meestal bang, voorzichtig en buitengewoon zorgvuldig. Alles wat ze doen, is ordelijk en goed georganiseerd. Het is belangrijk voor hen dat ze de sprong in het onbekende wagen, een blik in het verre universum werpen en oefenen in verdraagzaamheid. Het muismedicijn zegt dat het belangrijk is iets heel goed te bekijken en bliksemsnel te reageren.

Mus – Je bent erg gevoelig en soms een echte huismus. Je bent nederig en rechtdoor zee en houdt niet van mensen die tegen je liegen. Ondanks dat huis en haard je heilig zijn ben je toch vrij onafhankelijk van anderen. Ook jouw geest is vrij onafhankelijk en zeker niet bekrompen.

nachtegaal – De nachtegaal zingt voor jou het mooiste lied. Ook jij zal innerlijke het mooiste lied gaan zingen want jouw gevoelens zullen weerklank bij de ander gaan vinden. Daardoor zal je groot geluk en vreugde ervaren.

Neushoorn – Oerwijsheid, kracht, kritisch, intuïtief.

Nijlpaard – In het centrum van het heelal staan, niets overhaasten, geen risico nemen, zonne-energie, gevoeligheid, kwetsbaarheid, geduld, wijsheid, vrijgevig.

Oester – Koesteren van gevoelens, geheimhouding, geduld en wijsheid.

Oeverloper – Snelheid, zoeken, graven en opruimen.

Olifant – Oerkracht, geheugen, samenwerking, moederlijk, emoties, de olifant is wijs en machtig. Zijn goede geheugen helpt je om het verleden te ordenen.

Ooievaar – Beginnend leven, ouderschap, ongesproken communicatie, verbinding met heilig en magisch dansen. De ooievaar kondigt nieuwe situaties en nieuw leven aan. Een tijd van harmonie en zorgeloosheid.

Orka – Fantasie, oerkracht, geduld, samenwerking.

Otter – Samenwerking, nieuwsgierigheid, plezier. De otter past bij vrouwelijke energie. Zijn elementen, aarde en water, zijn ook die van vrouwen. De gedaante van een otter past ook bij het indiaanse ideaalbeeld van vrouwelijkheid. Hij is slank en vol sierlijke koketterie. De otter leert dat vrouw zijn niets met jaloezie en afgunst te maken heeft, maar vreugde en openheid verspreidt. Het is de kracht van delende goedheid. Mensen met otter energie beleven de vrije liefde, zonder controle dwang en machtsspelletjes. Ze laten zich drijven in het water des levens zonder zich te binden aan materiële goederen. Dat is de machtige, ontvangende energie van vrouwen.

Paard – Stabiliteit, vrijheid, zachtmoedig, kracht, snelheid en gratie. Je verwerft innerlijke kracht, waardigheid en schoonheid; Het paard symboliseert zowel aardse kracht als onaardse macht. Het wordt over de hele wereld hoog aangeslagen en in verband gebracht met de magische kracht van de sjamanen. De leer van het paard zegt dat macht niet is af te dwingen, maar wordt toebedeeld aan wie bereid is verantwoordelijkheid te dragen. De kracht van het paard is de wijsheid zich de stappen van zijn leven te herinneren en hun lessen te begrijpen. Daartoe behoren ook ervaringen uit vroegere levens. Werkelijke macht is kracht die met wijsheid wordt ingezet. De sleutels daartoe zijn liefde, medeleven en de bereidwilligheid verworvenheden en kennis met anderen te delen. Het is belangrijk de poort naar kracht niet door het eigen ego te laten versperren.

Pad – Herkenning van de schoonheid in huiselijke dingen.

Panda – Liefde, bescherming en warmte.

Panter – Moed, meedogenloosheid, spieren, kracht.

Papegaai – Genezing door kracht van kleuren en licht, imiteren, zon, diplomatie. De papegaai brengt goed nieuws.

Paradijsvogel – De paradijsvogel brengt je groot geluk en vreugde.

Parkiet – Hoge moraal en consequent zijn.

Patrijs – De patrijs kondigt een ontmoeting aan met iemand. Mede daardoor zal je een geheel nieuw en verrassend gevoel ervaren. Ook zal je uiting geven aan een wens of verlangen.

Pauw – Zelfvertrouwen, trots, schoonheid, arrogantie. De pauw brengt je goed nieuws.

Pelikaan – Overvloed, plezier, gul.

Pinguïn – Doelmatig, zelfverzekerd, sociale vaardigheden, leiderschap, astrale projectie, dromen, balans.

Poema – Kracht, exclusiviteit. De poema of bergleeuw belichaamt de zuivere machtsenergie. Deze kan positief worden gebruikt, zoals bij wijze leiders het geval is, maar ook negatief als er sprake is van machtsmisbruik. Als men zich de volmaakte bewegingen van deze grote kat voor ogen houdt, kan men leren hoe lichaam, geest en ziel in harmonie met elkaar zijn te brengen. De bergleeuw nodigt ertoe uit achter onze eigen overtuigingen te staan en ons aan de waarheid te houden. Zulke kwaliteiten zijn kenmerkend voor de persoonlijkheid van een leider. Een mens met poemakracht mag nooit angst of kwetsbaarheid tonen en moet bereid zijn grote verantwoordelijkheid te dragen. Ook moet hij een zekere afstand tot andere mensen bewaren.

Prairiehoen – Het prairiehoen symboliseert de heilige spiraal van dood en wedergeboorte, de tunnel zonder einde. Deze vogel wordt door veel stammen van prairie-indianen geëerd met een dans die de beweging van de spiraal nabootst. Iemand die mediteert, kan met de energie van het prairiehoen een rechtstreekse verbinding met de schepper tot stand brengen. Het prairiehoen nodigt mensen uit met hem de dans van de heilige spiraal te dansen ter ere van de goddelijke schepping. Het kan je helpen in te zien hoe jij je door de geestelijke en lichamelijke ruimte beweegt, en wat jij met jouw beweging heeft teweeg gebracht. Vergelijk dat met de manier waarop je de energieën met jouw wensen stuurt.

Prairiewolf – Kracht, bedriegerij, humor, overtuigingskracht.

Raaf – Innerlijke reizen, dromen, magie, metamorfose, intelligentie. Hij is de boodschapper van de grote leegte aan gene zijde van tijd en ruimte, de ether, waaruit alles is ontstaan en waartoe alles terugkeert. Als er een ceremonie wordt gehouden, is de raaf altijd aanwezig om de energie van de boodschap te brengen naar de plaats waarop ze gericht is. De raaf kan je helpen jouw bewustzijnstoestand te veranderen en uje de moed geven om het grote mysterie binnen te gaan.

Ram – Kracht, vastberadenheid, onvoorzichtig.

Rat – Schranderheid, succes, rusteloos, aanpassingvermogen, overleving. Als een Rat je pad kruist wordt je gevraagd om jezelf in nieuwe gebieden die je nog niet onderzocht heb terug op te eisen. Maak je dromen waar, eis jezelf volledig terug op. Rat laat je weten dat het tijd is voor een nieuw begin en verandering. Is rat je totem: je bent een gemakkelijk en gelukkig mens. Je bent sociaal, ontwapenend eerlijk, openhartig en makkelijk om bij te zijn.

Ree – De ree belichaamt onvoorwaardelijke liefde en vriendelijkheid. De kracht van zijn liefde geneest de wonden van anderen, ook al staan ze nog zo ver aan de donkere kant. Als de ree in jouw dromen verschijnt, wijst hij je erop dat het belangrijk is andere mensen omwille van henzelf lief te hebben en daarmee ook hun zwakheden te accepteren. Elke dwangmatige verwachting moet worden opgeheven, want niemand laat zich met dwang opnieuw opvoeden. Alleen de warmte van het hart kan moeilijke relaties en oude wonden helen. Een andere les van het hert is dat een mens zijn eigen geestelijke houding constant op het goede moet richten, zonder zich door negatieve mensen of situaties te laten afleiden. Dan is de weg naar goddelijke energie vrij.

Reiger – Intuïtie, organiserend, weloverwogen, onbezonnen.

Roek – Deze vogel maakt met zijn aanwezigheid dat je de kans krijgt niet roekeloos door te gaan. Daar is echter wel wat strijd voor nodig. Probeer om persoonlijk meer betrokken te raken, doe je dat niet en word je roekeloos dan ziet het er slecht voor je uit.

Salamander – Zuivering, moed, herboren, oerkracht,

Schaap – Streven naar een nieuw begin, bereiken van nieuwe hoogten.

Schildpad – Liefde, bescherming, gezondheid, kennis, aardkracht. De schildpad is de belichaming van moeder aarde. Het pantser is zijn bescherming. Met zijn langzame gang waarschuwt de schildpad ervoor dat een mens geen overhaaste dingen moet doen en beter het juiste moment kan afwachten. De schildpad leert ons ook altijd met de voeten op de grond te blijven, dus goed geaard. Daarnaast laat hij zien hoe een mens zijn gevoelens kan beschermen en zich in zichzelf kan terugtrekken. Als hij in het nauw wordt gebracht, kan hij ook van zich afbijten.

Schorpioen – Seksueel, sensueel, verdediging, zelfbescherming, scherp, gevaarlijk.

Slak – Reiniging, loslaten, eigen tempo aanhouden

Slang – Wedergeboorte en herrijzenis, metamorfose, geneeskunde, de stroom van het leven, mysterie en kracht, transformatie. De slang symboliseert verandering in de kringloop van geboorte, leven, dood en wedergeboorte, doordat hij vervelt. Daarnaast bezit hij de kracht van de schepping, de seksualiteit en de ziel, de verandering en de onsterfelijkheid. Slangenmensen zijn zeldzaam, want ze komen met vergif in aanraking en als dat in hun lichaam binnendringt moeten ze dat in iets onschadelijks kunnen omzetten. De slang is een wezen van het element vuur, dat op lichamelijk niveau begeerte en hartstocht opwekt, maar op geestelijk niveau een relatie met de Grote Geest tot stand brengt en allesomvattende wijsheid schenkt. Telkens als de slang door jouw dromen kronkelt, is verandering op komst opdat je de volmaaktheid nadert. De Slang leeft intens, is impulsief en geheimzinnig en heel ambitieus. De Slang is vastberaden, maar soms ook erg koppig, jaloers en wantrouwend. Ook is de Slang creatief en heeft ze aanpassingsvermogen. Wanneer de slang uit zijn eigen vel is gegroeid laat hij het achter.

Sneeuwgans – leert ons schoonheid, traditie, zenden, ontvangen en plechtigheid, bewust je dromen waarmaken.

Sneeuwuil – Het mysterie der magie, omens, stilzwijgende wijsheid, zien in de nacht, vooruitziende blik, kracht van schaduw

Specht – Toverkracht, overvloed, geluk, ritme, doorzettingsvermogen, emotioneel en gevoelig, kwetsbaar en beschermend, fantasierijk en teder, intuïtief en vergevingsgezind. LOSLATEN is de moeilijkste les voor de specht en dit is de test van de onvoorwaardelijke, ware liefde.

Sperwer – Reiniging van binnen naar buiten, transformatie, vrijheid.

Spin – Schepping,Verbinding, ijverig, doorzetter, talent,creativiteit. De vorm van de spin en het aantal poten staan beide voor het getal acht. Dit is het symbool van de oneindigheid. Hij staat voor het onbeperkte aantal mogelijkheden van de schepping. De spin wijst mensen er altijd op dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat in hun leven gebeurt. Wij weven zelf het web van ons lot. De leer van de spin zegt dat elk wezen verantwoordelijk is voor zijn eigen levensplan. Daarnaast dringt ze erop aan voorbij de eigen horizon te kijken, een blik in andere dimensies te werpen.

Grootmoeder Spin was de weefster van het kosmische web dat het materiaal van het universum is. Spin heeft een groots en belangrijke les voor je. Ze leert ons dat een teer web alles in het universum verbindt; als we zelf zwak zijn is het hele web net zo zwak, en dat het geheel dus door alles beïnvloedt wordt. Als we sterker kunnen zijn en respectabeler, maken we alles sterker een respectabeler.

Spin vertegenwoordigt twee kanten van de Godin: de schepper en de vernietiger. Een Spin-persoon neigt mensen in haar ‘web’ te lokken. Zij die de Spin dicht benaderen trekken de aandacht, worden betovert, gevangen genomen gewikkeld in de mooie raadsels van Spin. Mensen houden van Spin en vinden het moeilijk bij haar weg te blijven, zelfs al wil zij dat ze gaan. Spin fascineert hen zo erg dat ze zich gewillig vastdraaien in haar web in de hoop haar beter te begrijpen. Maar alleen de persoon die erin slaagt de genegenheid van Spin te winnen zal degene zijn die kan ontsnappen.

Spreeuw – Vreugde, geluk.

Sprinkhaan – Instinctief, gids, geduldig, fier, sierlijk, doorzettingsvermogen, intuïtief, bewust van omgeving en omstandigheden, eenzaamheid, moedig, beschermt emoties.

Je moet die enorme sprong maken. Sprinkhaansymboliek betekent dat je het onmogelijke kunt bereiken. Het vertelt je dat je sterker bent dan je misschien denkt. Negativiteit moet je achter je laten.

Net als je sprinkhaan totem, heb je de neiging om in een droomwereld te leven. Meestal ben je bezig met fantasievolle dagdromen, met je hoofd in de wolken. Er is niets mis met fantasievolle gedachten en je het leven voorstellen dat je voor jezelf wenst. Het is echter niet genoeg dat je erover dagdroomt, want je moet ernaar handelen om ze te realiseren.

De sprinkhaan beweegt op zijn eigen ritme en luistert naar zijn eigen deuntje. Wanneer de sprinkhaansymboliek zijn weg vindt naar je leven, is het tijd om te gaan luisteren naar wat je innerlijke stemmen je vertellen. Je kunt ongelooflijke hoogten bereiken, maar vergeet niet om je voeten op de grond te houden. De betekenis van de sprinkhaan leert je nederig te zijn te midden van succes, stabiel ondanks de chaos en moedig ondanks de tegenslagen.

Je hebt een gevoel van avontuur nodig in het leven. Het is volkomen normaal om vast te zitten in een sleur, want je zult niet altijd unieke ideeën en frisse nieuwe perspectieven naar voren brengen. Zoek naar magie en vreugde en vul je leven met ontzag en creativiteit. Je moet vooruit in het leven. Heb vertrouwen en vat moed om voorbij te gaan aan alles wat je ervan weerhoudt verder te gaan. Er is nog zoveel dat je kunt doen, ervaren en ontdekken, dus concentreer je niet op dat deel van je leven dat al voorbij is. Je wilt een sprong in het diepe maken.

Stekelvarken – Onschuld, bescherming. Het onschuldige kind dat vriendelijk en liefdevol is. Dit dier leert open te zijn, elke dag nieuwe wonderen te ontdekken en zich te bevrijden van de serieuze, door gewoonten bepaalde wereld van volwassenen. Het stekelvarken heeft zijn kinderlijke verbazing bewaard en ook zijn vertrouwen in het goddelijke plan, waarin alles goed zal aflopen. Zijn vriendelijkheid en openheid jegens anderen opent de harten om liefde en vreugde met elkaar te delen.

Stier – staat meestal sterk en stil tot het moment dat hij wakker wordt, dan pas je beter op je tellen. Als hij boos wordt kan hij vernietigend, agressief en dreigend zijn, waardoor je verrast kan worden door een kracht en veerkracht toont die normaal slapend aanwezig is. Deze totem helpt je om standvastigheid, doorzettingsvermogen, kracht te ontwikkelen. Ze staan ook symbool voor de mannelijkheid, kunnen zeer onvoorspelbaar zijn en als je toevallig dan hun pad kruist krijg je de volle lading.

Stinkdier – Geheim, vermomming, reputatie. Het stinkdier beschikt over een gezond zelfvertrouwen. Zijn hele gedrag straalt de rustige zekerheid van zijn wezen uit, dat zich bewust is van zijn kracht en macht. Hun uitstraling trekt gelijkgezinden met soortgelijke energie aan, zoals de geur van het stinkdier soortgenoten aantrekt. Dit kleine dier kan ons leren helemaal onszelf toe te behoren en een gezonde trots te ontwikkelen. Omdat onze instelling ook uit onze houding blijkt, trekken we automatisch andere mensen met gelijke aard aan en stoten we degenen af die niet bij ons passen of onze kracht alleen maar willen gebruiken.

Struisvogel – De meeste mensen hebben er een hekel aan, mensen die oneerlijk zijn en anderen neerhalen en dan nog gelijk krijgen of zegevieren ook. Het is volgens de meeste mensen allemaal vaak oneerlijk. Toch maken we er ons allemaal wel eens schuldig aan. Blijf onder alle omstandigheden onpartijdigheid en eerlijkheid tonen. Stop uw kop niet in het zand!

Tijger – Kracht, moed, doorzetter, schoonheid, loyaliteit, de tijger combineert de vrije geest van de kat met de agressie en controle van de leeuw. Hij is een machtige bondgenoot.

Uil – Wijsheid, schaduw, vooruitziende blik, kennis, intuïtie. Hij helpt je dingen onder ogen te zien en helpt je contact te maken met de geestelijke wereld. Als vogel van de nacht kan de uil je in alle geheimen daarvan inwijden. De uil is het symbool van magie en helderziendheid. Mensen met uilenkracht zijn meestal magiër of heks. In ieder geval hebben ze een uitgesproken belangstelling voor het occulte. Ze voelen zich aangetrokken tot de witte magie of tot zwarte, die niet aan te bevelen is. Het is bijna onmogelijk iets voor uil mensen geheim te houden, want ze doorzien bijgedachten meteen. Ze begrijpen altijd de hele waarheid en houden die gave voor vanzelfsprekend. Dat vermogen maakt hen bij anderen vaak ongeliefd en gevreesd. De uil is het wezen van de wijsheid, want hij kan dingen zien en horen die anderen ontgaan. Hij helpt de waarheid te kennen en vingerwijzingen van het lot te duiden.

Valk – Magie, verzorgen, nieuwsgierigheid, belangstelling, genieten, vathoudend. De valk is de boodschapper onder de dieren, ongeveer vergelijkbaar met de godenbode in de Griekse mythologie. De kreet van een valk kondigt altijd een bijzondere gebeurtenis aan, die zowel met vreugde als met angst gepaard gaat. De valk brengt ook de boodschap de hand uit te steken en de geschenken van de Grote Geest aan te nemen, die weliswaar al klaarliggen, maar misschien nog niet gezien worden. Mensen met de kracht van een valk zijn scherpe waarnemers, aan wie zelfs het kleinste detail niet ontgaat, maar zonder dat ze daarbij het overzicht over het geheel verliezen. Ze kennen de tekens en ontvangen aanwijzingen uit de andere werelden. Wees alert telkens als je de schrille kreet van de valk hoort! Zoek een beter perspectief om zijn boodschap te kunnen duiden.

Varken – Diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid.

Vis – Water, emoties, vruchtbaarheid, rijkdom, gevoelig.

Vink – Luisteren, opgewekt, levenslust.

Vlaamse Gaai – Kracht, gevoelig, geduldig, zorgzaam en waakzaam, handelend, vooruitkijkend, vrolijk, afbrekend en vernieuwend.

Vleermuis – Wedergeboorte, inzicht, intuïtie, illusie, gezondheid, welvaart, deugd, ouderdom. De vleermuis is het symbool van wedergeboorte. In China is hij een geluksbrenger. Bij de indianen is hij de schakel tussen god en de mens, een gids bij je wedergeboorte. Op de eerst plaats verduidelijkt hij de symbolische dood die een sjamaan bij zijn inwijding moet sterven. De basisidee is dat de initiatie zijn angst onder ogen moet zien en zijn ware zelf moet ontmoeten om zijn oude ego af te leggen en als nieuwe mens, vrij van blokkades, herboren te worden. Zulke rituelen zijn bij alle natuurvolken op aarde te vinden. Meestal moet de betreffende sjamaan meedogenloze beproevingen ondergaan, die hem zowel lichamelijk als geestelijk tot zijn grenzen brengen. In veel gevallen is het gebruikelijk dat de initiatie voor één nacht in de aarde wordt begraven. Als de vleermuis door jouw dromen fladdert, is dat een teken dat je afstand moet doen van een deel van jezelf, een bepaalde eigenschap of een levensomstandigheid. Dat wil zeggen, het is voor jouw verdere ontwikkeling belangrijk een rituele dood te sterven.

Vlieg – Uitwisseling tussen binnen en buitenwereld, schepper, creator, verandering en beweging, overleven en een “multi” gezichtsvermogen

Vlinder – Transformatie, balans, gratie, symbool voor de ziel, geestkrach, de tijdelijkheid van dingen. In China staan ze voor huwelijksgeluk en vreugde. De vlinder is het symbool van verandering in het hogere. Hij leert ons hoe we ons leven bewust kunnen veranderen, nieuwe voorwaarden kunnen creëren en wensen kunnen verwezenlijken. Elk nieuw idee en elke stap tot zelfontplooiing spiegelt zich in de ontwikkelingsgang van de vlinder. Zijn ei fase staat voor de geboorte van een idee. In het larvenstadium is het aan de tijd om te bepalen of dit idee in een daad zal worden omgezet. In de cocon moet men bij zichzelf naar binnen gaan om het idee met de eigen persoon te verbinden. Het te voorschijn komen van de vlinder is de geboorte van een nieuwe werkelijkheid. Nu kan de vreugde over de nieuwe schepping met anderen worden gedeeld. Deze vier stappen van verandering vinden in het leven voortdurend plaats. Ze zijn noodzakelijk voor onze verdere ontwikkeling. De kracht van de vlinder helpt het denken te ordenen en de volgende stap bewust te zetten. Vlinders wekken ons ertoe op omhoog te komen en ons te bewegen, om net als een vlinder over de bloemen te dansen. Dansen geeft ons de zoetheid van het leven terug. Besef dat alle verandering goed is.

Vogel – Gemeenschap, vrijheid, groepsgeest.

Vos – Sluwheid, ontwijking, onzichtbaarheid, discretie snel oplossen van de problemen, het vermogen situaties razendsnel te doorzien. De vos wist heel goed zijn sporen uit en blijft uit de buurt van zijn aanvaller. Omdat hij een subtiele intelligentie bezit, ziet hij vele wegen waar anderen er slechts één zien en hij gebruikt deze veelzijdigheid in zijn voordeel. Door zijn opties direct in te schatten, kiest de vos in elke situatie de juiste handelswijze. De opvallendste eigenschap van de vos is zijn vermogen om met zijn omgeving te versmelten. Zijn bruine zomerkleed helpt hem in het bos onzichtbaar te worden, terwijl zijn witte wintervacht hem optisch met de sneeuw verbindt. De vos is een zeer alert en snel dier, dat altijd bereid is tot handelen. Zijn sluwheid is zijn kracht, als hij zijn vijanden op een dwaalspoor brengt. Mensen die vossenkracht bezitten, zijn stille waarnemers en weten zelf onopgemerkt te blijven. Dat wil zeggen, ze versmelten met hun omgeving tot een eenheid om zich volkomen onopvallend in elk gezelschap te kunnen bewegen. Het zijn meesters in camouflage. De vos leert de eenheid te begrijpen en dit weten op een verstandige manier toe te passen. Dat heeft betrekking op alle gebieden. Een vossentalisman is vooral geschikt voor mensen die veel op reis zijn.

Vuurvlieg – Communicatie en verlichting.

Walvis – Creativiteit, inspiratie, familie, intuïtie. De walvis is de bewaarder van de geschiedenis van de aarde en haar geheimen. De herinnering aan het magische moederland Mu, dat eens in het westen van Amerika lag en dat alle indianenstammen als land van herkomst beschouwen, wordt door de walvis levendig gehouden. Mensen met walviskracht hebben meestal een scherp gehoor en kunnen met deze gave alle informatie oproepen die in het universum opgeslagen ligt. Vaak zijn ze ook telepathisch begaafd. In veel gevallen weten ze zelf niet wat de bron van hun kennis is, en wordt hun pas in de loop van de tijd duidelijk hoe ze hun gaven kunnen gebruiken. De walvis leert de mensen hun eigen, oorspronkelijke toon te vinden en zich met hem te verbinden, want hij draagt de geschiedenis van alle levende wezens in zich. Hij toont aan dat de juiste frequentie een genezende werking heeft. Met zijn hulp kun je leren je met de oeroude taal te verbinden die nog voor de ontwikkeling van de huidige taal werd gebruikt als communicatiemiddel. De walvis wijst altijd de weg naar jouw eigenlijke geestelijke betekenis.

Wapiti – Kracht, edelheid, volharding, inspiratie, waakzaamheid, een lang en rijk leven. De kracht van de wapiti ligt in zijn vermogen om zijn eigen prestatievermogen goed te kennen en het optimaal te gebruiken zonder uitgeput te raken. Mensen die wapitikracht bezitten, bereiken hun doelen dankzij hun doorzettingsvermogen en hebben niet de behoefte ten koste van alles bij de eersten te horen. In een stress-situatie kan het voordelig zijn de wapitikracht aan te roepen om te leren hoe de eigen energie het best is in te zetten en om zo weinig mogelijk schade te lijden.

Wasbeer – Humor, overleven, reiniging, dubbelzinnigheid, nieuwsgierigheid,sluwheid, privacy.

Waterjuffer – Bovenaards, etherische schoonheid.

Watervogel – Overvloed, rijkdom en transformatie.

Wezel – sluw, bang, heimelijk, eenzaat, valt verbaal aan, observerend, scherpzinnig, geniepigheid. De wezel kijkt achter maskers en horen wat er werkelijk wordt gezegd. Wezelogen kennen de vele vertakkingen van een gebeurtenis, doordat zij onder de oppervlakte schouwen. Mensen met wezelkracht worden vaak onderschat, omdat hun discretie hun gebiedt hun kennis te verbergen. In het zakenleven zijn ze meestal niet te verslaan, omdat ze door hun scherpe waarnemingsvermogen altijd weten wat de concurrent van plan is.

Desondanks is de wezel een moeilijke machtstotem. Vaak voelen mensen met wezelenergie zich medeverantwoordelijk voor dingen die ze bij anderen waarnemen. Velen willen ook gewoon met rust worden gelaten of ze komen in een isolement terecht. Want te veel weten kan een mens eenzaam maken en belasten. Wat je uitstraalt is: ‘Laat me met rust, dan laat ik jou ook met rust.’ Zo nu en dan zou je zelfs een beetje schuldig kunnen kijken, vanwege de kennis die je hebt opgedaan door het leven te observeren. Je zou een eenling kunnen zijn, die zich voor anderen verbergt, of wellicht zelfs een kluizenaar. Men kan de wezelkracht aanroepen om de achtergronden van een probleem te weten te komen. Merk op wie of wat aandacht nodig heeft, of een oplossing, en bied dan op je eigen stille of bescheiden wijze hulp aan.

Wielewaal – Leuke momenten, gezelligheid, samenzijn, vriendschap.

Winterkoninkje – Blijmoedig, opgewekt, vitaal, vindingrijkheid en moed.

Wolf – Aardse wijsheid, bescherming, rituelen, loyaliteit en geest. De wolf wordt bij de ster sirius in het sterrenbeeld Grote Hond ingedeeld, waarvan volgens de legende de leraren in de oude tijd stammen. Zo is de wolf een leraar, die na zijn langdurige zwerftochten naar zijn roedel terugkeert om te vertellen over zijn waarnemingen en ervaringen. Hij leeft in een hecht gezinsverband zonder zijn zelfstandigheid op te geven. De wolf kiest een partner en blijft haar zijn leven lang trouw. Doordat de wolf naar de maan huilt, verbindt hij zich met haar kracht, de spirituele energie en het onbewuste, dat toegang heeft tot het totale weten. De wolf kan je de kracht geven om leraar voor anderen te worden. Zodoende kun je hen helpen het leven beter te begrijpen en hun eigen weg te vinden. Door zijn energie kun je ook contact met jouw eigen innerlijke leider krijgen.

Wolverine – Kracht, vindingrijkheid, humor, wild en ongetemd, volg je dromen, doelmatig, kennis vergaren.

IJsvogel – Zonneschijn, voorspoed, liefde. De ijsvogel met zijn prachtige kleuren staat voor gezag en is het symbool voor een vader figuur of iemand met de rol van gezinshoofd.

IJsbeer – Kracht, overlevingstechniek, eigen-wijsheid.

Zalm – Vastberadenheid, verandering. koning der vissen , wijsheid en doelgerichtheid, gezegend met een lang leven zodat ze kunnen leren in waardigheid oud worden. Ze zijn plezierig gezelschap, creatief en passioneel,

Zeehond – Actieve verbeeldingskracht, creativiteit, lucide dromen.

Zeeleeuw – Tevredenheid, vrolijk, onbezonnenheid.

Zeemeeuw – Zorgeloos, vrijheid, overzicht, aarde, wind en water, communicatie

Zeepaardje – Inzicht, vrijheid, magische krachten, geneeskracht, mannelijke zachte kracht , met vrouwelijke sterke kracht balans hiertussen, helderziendheid

Zebra – balans, kracht, zwart/wit zien, individu blijven in een groep, zekerheid

Zeug – Vrijgevigheid, voeding, ontdekking, overvloed en vruchtbaarheid. Wees vrijgevig. Als je je verbonden voelt met de liefde van de godin voor al haar schepselen, ben je in staat vrijelijk te geven in de wetenschap dat zij ook jou zal onderhouden en voeden. Stel je open voor de overvloed die in de hele natuur aanwezig is. Sta jezelf toe deze overvloed te accepteren in de wetenschap dat het leven zich altijd vernieuwt en dat je niet bang hoeft te zijn er ooit gescheiden te zijn. Maak van het leven een feest en geniet van de schoonheid en de sensuele verrukkingen. De godin is gul.

Zwaan – Elegantie, koesterend, moederlijkheid, vrouwelijke gratie, inspiratie, zielenkracht. Het is de kracht van de zwaan dat hij de genade van verandering aanneemt. Omdat de zwaan zich aan het hogere plan van de Grote Geest onderwerpt, ontstaat uit het ‘lelijke eendje’, de gedaante van zijn jeugd, een sierlijke zwaan. Hij is bereid deze genade aan te nemen en krijgt daarom toestemming in de droomtijd te zien, de ruimte aan gene zijde van de wereld der zinsbegoochelingen. Mensen die zwanenkracht bezitten, kunnen in de toekomst zien, omdat ze het plan van goddelijke kracht toelaten. De zwaan leert het bewustzijn in harmonie met alle bestaansniveaus te brengen en de intuïtie te ontwikkelen. Het is belangrijk dit vermogen om de toekomst te kennen toe te passen.

Zwaardwalvis – Fantasie, oerkracht, geduld.

Zwaluw – Bescherming en warmte van het thuis, positieve financiële veranderingen, het juiste perspectief, hoop, nieuwe kansen, onbevreesd, plichtsgetrouw, durf, geest van de lucht, brenger van lente en geluk, coöperatie, vrede, precieze vlucht, teamwerk, gemeenschap, behendig en bedrijvig, vrouwelijke en occulte krachten.

Zwarte Panter – Moed, schaduwkant, kracht, stilte.

Zwijn – Diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid.

Reacties zijn gesloten.