Steenbok – Sneeuwgans

Gans is je totemdier volgens Moeder Aarde astrologie van de Indianen, dan ben je geboren in de tijd van de vernieuwing, in de eerste fase van de winter. Onder dit teken geboren mensen zijn praktisch en ambitieus. Ze mogen anderen graag, maar deze mensen kunnen gereserveerd zijn, ze voelen zich namelijk best wel heel emotioneel kwetsbaar, als ze te open zouden zijn. In het verleden hebben ze daar geen beste ervaringen mee gehad, dus het duurt een tijd voor je hun vertrouwen kunt winnen.

Je totemsteen is de Peridoot, dat is een stollingsgesteente, dat ook wel chrysoliet of olivijn wordt genoemd, en onder die namen veel bekender is. Het is een delicate groene steen, met een glasachtige glans. De Amerikaanse Indianen beschouwden deze steen als tot steen geworden “hemelse straling”, rechtstreeks afkomstig van zonnekracht. Als steen van het licht was deze steen verbonden met enerzijds helderziendheid, een zeer vreemde eigenschap in ons denken over de nuchter en praktische Steenbok, en anderzijds helderheid van geest, een heel bekende eigenschap van deze mensen. Ook werd de Peridoot in verband gebracht met de spirituele zij en schonk daardoor onderscheidingsvermogen op spiritueel gebied. Misschien dat daarom de Steenbok niet alles voor zoete koek slikt, maar heel serieus is op het spirituele pad. Peridoot heeft een kalmerende invloed vooral als je een steen in een hoofdtooi zet of op de basis van je keel draagt, omdat ze rechtstreeks inwerken op de chakra’s van het hoofd.

De totemplant van de Gans of van de Steenbok is de Braam. De Braam is een overblijvende kruipplant, met slanke takken die met scherpe doorns bezet zijn. De Indianen gebruiken de wortels en bladeren medicinaal als een middel tegen diarree. Met thee van de gedroogde bladeren behandelde men enteritis en kolieken. Verder kauwde men op braambladeren tegen bloedend tandvlees. De stekelige doorns van de braam wijzen op zowel bescherming als lijden.

Met beide kwaliteiten lijken Ganzen in hun leven meer dan gemiddeld te maken te krijgen. Ze stuiten nogal eens op moeilijkheden, maar lijken ook altijd beschermd te zijn tegen blijvende schade. En verder zijn ze zelf beschermers voor iedereen in hun omgeving. De braambessen van de plant zelf gelden als inspiratie, en deze totem is dus heel erg verbonden met geïnspireerd zijn en met de moed een volharding die nodig zijn om de aspiraties die je hebt te realiseren.

De gans was een favoriete totem onder de Kelten: hij komt ook veelvuldig voor in onze sprookjes. De hoog in de lucht vliegende gans, die schreeuwend zijn koers langs de midwinters hemel volgt, werd vroeger geassocieerd met de krachten van het noorden, en met de daad van zuivering en vernieuwing.

Net zoals hun totem hebben Steenbokken of gansmensen het vermogen doelen op lange termijn te stellen. Ganzen zijn perfectionist . Ze kunnen evenals hun totemdier soms muggenziften en zich druk maken om relatief onbeduidende zaken. Wanneer ze zich terneer laten drukken doordat ze op een hindernis stuiten of omdat de verwezenlijking van hun dromen nog zo ver weg lijkt te zijn, kunnen ze diep melancholisch worden.

Ganzen hebben kortom duidelijk aspiraties en verregaande dromen, en bij de Indianen gold de gans ook als een grote dromer. Dromen in de zin van plannen hebben op de lange termijn, dromen willen verwerkelijken. Hun grootste frustratie ligt er in dat dat niet snel genoeg gaat. Hoe kunnen andere mensen het best met een gans omgaan? Blijf nuchter en zakelijk. En stoor ze nooit als ze hard aan het werk zijn. Ganzen reageren zelden als je een beroep op hun gevoel doet en hebben een gruwelijke hekel aan onoprechtheid.

Reacties zijn gesloten.