Algemene Verschillen tussen een Counselor & Coach

Counselors en coaches richten zich beide op het helpen van mensen. Ze maken gebruik van vergelijkbare persoonlijke communicatieve vaardigheden. Ze zijn losjes met elkaar verbonden. Hoewel ze allebei diensten aanbieden die bedoeld zijn om mensen en bedrijven in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken, zijn hun rollen verschillend.

Binnen counseling en coaching worden verschillende benaderingen gebruikt. Er zijn dus Algemene Verschillen tussen een Counselor & Coach die nuttig zijn om te begrijpen hoe deze twee benaderingen typisch verschillen.

Focus

Een belangrijk verschil tussen de twee is focus. Counseling concentreert zich op het verleden van de persoon en behandelt het genezen van emotionele pijn. Het is daarom gericht op het begrijpen en oplossen van het verleden. Daarmee help je iemand vooruit en in staat om zijn individuele potentieel in het leven te bereiken.

Coaching richt zich op het heden en de toekomst. Zodanig dat het een individu helpt doelen te identificeren, ze te stellen en een manier te plannen om ze te bereiken door middel van bruikbare strategieën. Coaching is gericht op het benutten van persoonlijke sterke punten om het potentieel te maximaliseren. Dit kan op persoonlijk of professioneel vlak zijn. De focus binnen een coaching relatie ligt dus op doelen, strategieën, actie en verantwoordelijkheid.

Diepgang

Zowel counseling als coaching hebben tot doel het zelfbewustzijn van een persoon en anderen op te bouwen. De essentie om dit te doen verschilt echter.

Counseling is geworteld in een klinische benadering. Deze is gericht op heling. Het doel van counseling om uiteindelijk oude pijn op te lossen en emotionele toestanden te verbeteren. En daardoor iemand in staat stellen een succesvollere toekomst te hebben.

Coaching is meer gebaseerd op leren en ontwikkelen. Het richt zich op haalbare huidige en toekomstige doelen. Het doel van coaching is om cliënten te helpen bij hun zelfontplooiing. Dit wordt gedaan door inzicht te krijgen in de inherente sterke en zwakke punten en door middel van bijscholing. Die specifiek gericht is op het bouwen aan een meer bevredigende, succesvolle toekomst.

Verantwoording

Binnen een hulpverleningscontext is het de bedoeling dat de cliënt verantwoording aflegt over zijn gevoelens en emoties. Bij de meeste soorten therapie wordt verandering vaak op een meer innerlijk dan uiterlijk niveau herkend.

Coaching doelen zijn echter vergelijkbaar met zakelijke doelen. Ze zijn vaak gerelateerd aan iemands uiterlijke wereld en iemands gedrag daarin en zijn gebaseerd op meetbare resultaten. Cliënten worden daarom verantwoordelijk gehouden voor hun acties, zoals specifiek gekoppeld aan strategieën die zijn ontworpen om hun zelf geïdentificeerde doelen te bereiken.

Relatie

De relatie tussen cliënt en counselor/coach heeft overeenkomsten. Zowel counselor als coach bieden perspectieven en helpen het individu om zijn of haar eigen antwoorden te ontdekken. Hoe dit in de praktijk uitpakt, verschilt.

Een counselor helpt een cliënt aspecten van zijn leven beter te begrijpen en te zien. Als onderdeel van dit proces geven ze vaak advies en richtlijnen om een ​​pad naar heling te bieden. Coaching kan worden omschreven als meer een co-creatieve samenwerking.

Een coach is een meedenkende partner die samen met de cliënt uitdagingen helpt signaleren. Houdt vervolgens een klant verantwoordelijk, terwijl hij hem ondersteunt om deze uitdagingen om te zetten in overwinningen om doelen te bereiken.

Waarom zou je een counselor nodig hebben?

Counselors behandelen pijn uit het verleden en ervaringen die van invloed zijn op hoe iemand omgaat binnen hun huidige levenscontext. Het doel van de counselor is dat cliënten het verleden begrijpen, helen en oplossen, zodat ze vooruit kunnen en beter kunnen slagen in het leven.

Waarom zou je een coach nodig hebben?

Een coach is gericht op het heden en de toekomst. Ze helpen klanten om doelen te bereiken door ze te identificeren en strategieën te creëren om ze te bereiken. Daarna ondersteunen en stimuleren ze een cliënt, terwijl ze hem verantwoordelijk houden voor zijn voortgang en acties.

Getagd , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.