Intuïtie

De Vier Niveaus van Intuïtie

Als onze intuïtie goed is ontwikkeld zal het ons leiden naar de keuzes en ideeën naar wat echt in ons belang is. Het zal ons helpen het hoogste goed in ons leven te creëren.

Intuïtie is een subtiele taal. Dus het begrijpen van de verschillende manieren waarop het communiceert met ons, maakt het hebben van een diepe en betekenisvolle relatie ermee betrouwbaar en veel leuker. Intuïtie werkt in ons lichaam en zenuwstelsel op niveaus die variëren van onderbuikgevoel tot universeel bewustzijn.

De vier niveaus van intuïtie:

Niveau 1: Onderbuikgevoel

Kenmerken: veiligheid, beveiliging en overleven.
We hebben allemaal gehoord van dit niveau van intuïtie. De meesten van ons kunnen zich een tijd herinneren waarin we het hebben herkend. Of de aanwezigheid ervan in ons leven hebben gevoeld.

Onderbuikgevoel is misschien wel de bekendste en meest gangbare interpretatie van intuïtie. Alleen is het slechts een klein deel van het hele inlichtingensysteem. We moeten er niet alleen afhankelijk van zijn om ons naar ons hoogste potentieel of resultaat te leiden. Onderbuikgevoel is eenvoudig. Dit betekent dat het communiceert via het gevoel van tegenstellingen zoals ja of nee, stop of ga, veilig of onveilig.

Wanneer je onderbuikgevoel werkt, zal het vragen beantwoorden als: Is deze keuze/persoon/relatie in mijn belang? Kan ik gedijen in deze omgeving? Zal deze situatie voldoen aan mijn diepste behoeften?

Niveau 2: Op het Hart gebaseerde Intelligentie

Kenmerken: moed, medeleven en communicatie.
De intelligentie in het hart moedigt ons aan om moed, mededogen en zorgzaamheid aan te nemen en deze te gebruiken om te communiceren. Om contact te maken met alle andere levensvormen in onze omgeving. Het leidt ons naar wat gepast is om te zeggen of te doen. Op momenten van nood stelt het ons in staat om verbinding te maken en te communiceren op vaak onuitgesproken manieren. Om een ​​band te vormen met mensen en dieren op manieren die niet kunnen worden beschreven door woorden of rationeel denken.

Dit op het hart gebaseerde intelligentie zet ons aan tot het stellen van vragen als: Is mijn leven gevuld met schoonheid? Houd ik van wat ik doe? Hoe kan ik mijn vreugde ontdekken? Wat zou ik doen als ik niet bang was? Breng ik het beste van mezelf in mijn leven en in de wereld?

Niveau 3: Verbeeldende Kracht

Kenmerken: verbeelding, visionaire zekerheid en creatieve mogelijkheid.
Het derde niveau van intuïtieve intelligentie wordt gevonden in de mystieke en vaak verkeerd begrepen kracht. Zoals buitenzintuiglijke waarneming, uitgebreide spirituele visie, lucide dromen en andere verheven psychische gebeurtenissen. Dit is het niveau van intuïtie waar we buitengewone oplossingen, alternatieve manieren om dingen te doen en baanbrekende nieuwe ideeën krijgen.

Wanneer dit centrum van wijsheid actief is, leidt het ons om vragen te stellen als: Wat zie ik als een oplossing of mogelijkheid? Is er iets dat ik over het hoofd zie? Welke dromen heb ik voor mijn toekomst waar ik mezelf geen toestemming voor heb gegeven?

Niveau 4: De Verbinding met Universele Wijsheid

Kenmerken: Universeel bewustzijn en eenheidsbewustzijn.
Het vierde niveau van intuïtieve intelligentie is het meest niet-fysieke van de groep. Deze intelligentie wordt vaak geactiveerd tijdens diepe meditatie of geavanceerde bewustzijnsoefeningen. Deze wordt soms ook gemeld na bijna-doodervaringen of tijden van grote stress of trauma. Het hoogste niveau van intuïtie dat mensen kunnen bereiken, is degene die ons toegang geeft tot het rijk van alle dingen. Ons bewust worden van onze verbinding met en ons vermogen om te creëren met de intelligentie die de bron is van onze realiteit.

Wanneer we zijn afgestemd op dit niveau van intelligentie, erkennen we dat alle dingen in het leven waardevol en gepast zijn. Dat we de kracht in ons hebben om ons leven te veranderen en te helen als we dat willen. Hier zijn geen vragen. Er is alleen bewustzijn.

Naarmate je vertrouwd raakt met deze niveaus van intuïtie, zal je verstandhouding met deze natuurlijke vorm van intelligentie groeien, evolueren en uitbreiden. Het maakt niet uit wat de rest van de wereld je zegt te doen. Met de directe begeleiding van je eigen wijsheid zul je in staat zijn om elke situatie met een gevoel van vreugde, gemak en grote voldoening te navigeren.