Energie

Just with the Flow of Life!

Just with the flow of life! In het hier en nu!

Als je zo om je heen kijkt hoe de natuur zich elk seizoen weer ontwikkeld, zo ga jij eigenlijk ook mee in deze energie. Alleen omdat wij zo ver zijn afgedwaald van onze natuurlijke instincten, leven wij op automatische piloot en kunnen of willen velen van ons zich niet verbinden met de energie van de natuur. Omdat de buitenwereld de ‘moet’ van jouw vraagt. Maar wat vraagt jouw ziel jou?

Zodra jij je niet meer laat dragen door oude pijnstukken en opgelegde conditioneringen en dingen die je moet van de buitenwereld dan kan je ook met de flow van de natuur meegaan. Dit kan jij ook als mens. Als je bewust bent van jouw authentieke zelf kan ook jij leven om vanuit flow mee te gaan in de energie van het wisselen van de seizoenen.

Let maar eens op de vogels en andere dieren die nu druk bezig zijn met het bouwen van hun nesten. Een stabiliele omgeving aan het bouwen voor hun nageslacht, bescherming tegen (weers)invloeden van buitenaf om zo hun toekomst en overvloed te verzekeren.

We zitten nu nog even in de tijd van rust en terugtrekken en opladen voor het nieuwe. Het nieuwe begin is er en als het goed is heb je nieuwe intenties of een idee neergelegd, nieuwe zaadjes geplant. Je krijgt weer energie om iets te willen veranderen of te ondernemen.

En wat je gaat zaaien komt straks dan tot bloei en groei. Jouw idee gaat dan vorm krijgen. Hier kan je op verder bouwen en mag je jouw groei doorzetten of idee gaan neerzetten, op het aardse niveau concreet krijgen. Je transformatie of idee gaat dan vanaf dat moment van de grond komen.

Dan wordt het weer tijd om je rust te nemen na het harde werk wat je hebt verzet. Net als de natuur zich weer aan het voorbereiden is op de winter, zichzelf voedt van het blad aan zijn tak, zo mag jij ook weer voor jezelf zorgen, je ruimte en rust nemen. Dit is belangrijk om nieuwe inzichten te verkrijgen en hoe je verder de dingen aan gaat pakken om zo weer je groei of idee nog meer kracht te kunnen geven.

Het oude maakt weer plaats voor het nieuwe. Het oude neem je mee als les in je nieuwe aanpassingen die gemaakt gaan worden binnen je groei of idee. En zo blijft het wiel ronddraaien en blijf jij of je idee groeien door steeds weer opnieuw te zaaien en te oogsten.

Het is dus belangrijk dat je probeert in de energie van Moeder Natuur te komen en jouw groei of idee neemt zoals de dieren en planten op hun beurt zich laten meevoeren door de natuur. Just with the flow of life! In het hier en nu!

Liefs,
Wendy